Digituki-blogi: Esittelyssä Iitin Irina Barkman

Digituki-blogin toisessa osassa tutustumme Iitin hyvinvointikoordinaattori Irina Barkmaniin!

---

Olen Iitin kunnan hyvinvointikoordinaattori Irina Barkman. Olen ollut Kymenlaakson liiton digitukihankkeessa Iitin kunnan edustajana hankkeen ohjausryhmässä. Hanke on tärkeä maantieteellisesti haavoittuville alueille, josta asiointipisteitä on viety lähikaupunkeihin. Asiointimatkat voivat koitua joillekin haasteeksi, joten palvelujen digitaaliseen muotoon kehittäminen on tärkeää kuin myös digitukiopastaminen.

Digitutoreille haluan välittää lämpimän kiitoksen "vierailuistaan" Iitin kirjastossa. He ovat edesauttaneet digitaitoja Iitissä. Lisäksi digitukihankkeen myötä on muodostunut yhteistyöverkostoja, joita hyödyntämällä on mahdollista saada opastuksia esim. digitaalisissa pankkipalveissa, jne. On ollut mukava huomata, että eri virastoja on ollut mukana yhteistyöverkostoissa. Tämä on myös samalla kehittämisen kohde eli miten saada eri virastojen lomakkeet mahdollisimman helpoiksi täyttää ja jollakin tapaa helposti löydettäviksi. Kynnystä tulee madaltaa digipalvelujen käyttöön edelleen.

Iitin kunnan haja-asutusalueiden näkökulmasta on erittäin tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta, että digitaidot kehittyvät ja digitukea on saatavilla. Kunnassa olemme kehittämässä kirjastoon asiakaspalvelupistettä, josta myös digitukea on saatavilla. Haasteita tuo tietysti kunnan organisaation ohut rakenne, mutta toisaalta taas se on myös hyvä asia, kun tieto liikkuu ihmisten välillä hyvinkin nopeasti. Digitukihankkeella on ollut merkitys juurikin siinä, että kuntalaisten toiveita voidaan toteuttaa ja verkoston avulla on saatu virastoista opastusta heidän digipalveluistaan.

Iitti liittyy vuodenvaihteessa Päijät-Hämeeseen, jossa digitukihanke starttaa. Vaihdos on digituen kannalta tietenkin muutos johonkin, jonka aika näyttää. Kymenlaaksossa hanke on jo edennyt jatkokaudelle, joten hyvät käytänteet tietysti otetaan sieltä mukaan takataskuun. Ja hyviä yhteistyökanavia tulee pitää yllä edelleen ja tietysti hankkia uusia uuden maakunnan myötä.

Digitaitoja jokainen on joskus opetellut ja opettelee, joten koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä ensimmäinen digiloikka. Olen usein verrannut digituen kehittämistä liikuntaan - välillä lenkillä lähtö on vaikeaa ja ensimmäisen askeleen ottaminen onkin se kaikkein haastavin. Sama se on digituessakin - ei ole mitään niin vaikeaa kuin ensimmäisen kerran pyytää digitukea.

Kiitoksin Kymenlaakson liitolle hyvin johdetusta hankkeesta - yhteistyössä on voimaa!

  • Osumia: 181

Digituki-blogi: Haastattelussa Tarja Alamattila

Tervetuloa Digituki-hankkeen uuteen blogiin!

Osana Kymenlaakson liiton Digituki-hanketta aloitamme blogisarjan, jossa keskustelemme maakunnan digitukiverkoston jäsenien ja toimijoiden kanssa. Ensimmäisenä vuorossa on Kouvolan kaupungin Tarja Alamattila.

 Kerro itsestäsi: kuka olet, mitä teet ja miten olet mukana digitukitoiminnassa?

Olen Tarja Alamattila, Kouvolan kaupungin hyvinvointikoordinaattori. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri. Tehtävänkuvaani kaupungilla kuuluvat muun muassa asukkaiden hyvinvoinnin seuranta erilaisten hyvinvointi-indikaattoreiden kautta ja sitä kautta toimenpiteiden suunnittelun tukeminen, toimintamallien kehittäminen, hyvinvointimallien tuominen Kouvolaan sekä asukkaiden osallistaminen oman hyvinvointinsa edistämiseen. Tässä tärkeää on kuunnella asukkaiden omia kokemuksia. Teen poikkihallinnollista työtä erilaisten verkostojen kanssa, mikä oli myös yksi syy digitukiverkostoon liittymisessäni.

Liityin maakunnan verkostoon huhtikuussa 2020, kun minut nimettiin Kouvolan yhteyshenkilöksi.  Tuon digitukiverkostoon poikkihallinnollista hyvinvoinnin edistämisen näkökulmaa. Digitaitojen yhteys hyvinvointiin on erittäin vahva ja se on konkretisoitunut koronan aikana entisestään. Meillä oli viime viikolla ensimmäinen Kouvolan digitukiverkoston tapaaminen, jossa oli mukana reilu 20 toimijaa. Vaikka olen Kouvolan yhteyshenkilö, en tee tätä yksin vaan meillä on verkoston lisäksi 5 henkilön digityörukkanen, jossa on mukana myös digituen tarjoajia.

Miten näet Kymenlaakson ja eritoten Kouvolan digituki tarjonnan? Mikä on hyvää, mitä tulisi kehittää?

Melko uutena verkostonjäsenenä minulla ei vielä ole selkeää tilannekuvaa maakunnan tilanteesta, joten kerron Kouvolan tilanteesta.

Meillä on positiivista se, että kaupungissa on paljon olemassa olevaa tarjontaa esimerkiksi kansalaisopiston ja kirjaston puolelta.  Näissä opetetaan käytännön läheisiä asioita kuten älypuhelimen ja verkkopalveluiden käyttöä. Myös yhdistyksillä on paljon tarjontaa. Kymenlaakson kesäyliopiston Geronet-hanke on ollut todella toimiva ja ikäihmisten digituki on erittäin ajankohtaista koronan takia. Toivottavasti tälle hankkeelle tulee jatkoa.

Kehitettävää Kouvolassa on digituen tarjonnasta viestimisessä huomioiden myös syrjemmällä asuvat ihmiset.  Kokonaisuutta pitäisi tuoda esiin mahdollisimman monen kanavan kautta. Meidän tulee myös tunnistaa mahdolliset aukot tarjonnassa ja tunnistaa kohderyhmiä, joihin tulisi erityisesti panostaa.

Millaista on rakentaa digituki verkostoa kuntaan?

Meidän digirukkanen on ollut tässä merkittävässä roolissa. Aloittaessamme keväällä paketti oli vielä aika hahmoton, mutta nyt se on selkeytynyt. Verkoston rakentaminen on mielenkiintoinen ja ajankohtainen tehtävä ja ihmiset selvästi kokevat tämän tärkeäksi asiaksi, varsinkin nykytilanteessa. Mukaan lähdetään mielellään, kun on olemassa selkeää tarvetta tuelle. Minulla on ensimmäisen verkostotapaamisen jälkeen oikein positiivinen fiilis. Meille on myös tärkeää saada tukea maakunnan hankkeelta. Tällainen työ vaatii sitä, että pitää olla kuulolla moneen paikkaan ja etsiä tietoa monelta taholta. Tarvitsee olla siis lonkeroita moneen suuntaan. Mutta tässä pääsee myös tutustumaan moniin ihmisiin ja eri yhdistysten toimintaan. Kouvolassa on selvästi halukkuutta ja tahtotilaa digituen saavutettavuuden parantamiseen.

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita näet verkoston ja sen rakentamisen suhteen?

Toimiva verkosto itsessään on mahdollisuus, sillä sen avulla saadaan tarjonta laajaksi esimerkiksi maaseudulle. Verkoston kautta on helpompi saada tuki ihmisen lähelle ja tiedonkulku on toimivampaa. Yhteiseksi koettu tavoite vie pitkälle.

Haasteet liittyvät yleisiin verkostotyöhön liittyviin haasteisiin, kuten verkoston laajuuteen, sitoutumiseen sekä sisäiseen viestintään. Välillä rajoitteena voi olla myös kunkin oma työaika ja resurssit.

Millaista on toimia digituki yhteyshenkilönä?

Alussa jouduin pohtimaan ja selvittelemään tehtävää itselleni, mutta nyt kuva on selkeytynyt. Moneen suuntaan viestiminen on keskeistä. Teen verkostotyötä myös muissa työtehtävissäni, joten siinä mielessä tämä on tuttua työtä. Tykkään toimia verkostoissa ja pidän tätä aihetta ajankohtaisena ja tärkeänä.

Mitä haluaisit sanoa niille, jotka tarvitsevat digitukea, mutta eivät kenties uskalla lähteä sitä hakemaan?

Mitään liian yksinkertaisia tai helppoja kysymyksiä ei ole, joten kysy rohkeasti. Ota yhteyttä esimerkiksi Kouvolan pääkirjaston Mediamajaan, jossa annetaan yksilöopetusta ja opetetaan myös hyvin arkipäiväisiä asioita. Sieltä osataan myös ohjata kursseille ja muille tahoille.

Jos et pääse kirjastoon tai muun digituen tarjoajan luo, aina voi kysyä myös omalta läheiseltä tai vaikka naapurilta apua ja vinkkejä. Näiden asioiden kanssa painii moni, joten kannattaa kysyä eikä jäädä yksin.

Mitä haluaisit sanoa niille, jotka haluaisivat lähteä mukaan digituki verkostoon ja digituen tarjoamiseen?

Kaikki ovat ilman muuta tervetulleita! Ottakaa minuun yhteyttä, jos haluatte mukaan Kouvolan verkostoon. Jaamme verkoston kesken materiaalia Teams-alustalla ja tavoitteena on saada kaupungin verkkosivuille tietoa digituesta Kouvolassa. Jos on kiinnostunut tarjoamaan digitukea, verkostosta voi löytyä siihen sopivia yhteistyökumppaneita. Olemme vasta alkutaipaleella, ja porukassa pääsemme parhaiten eteenpäin.

Tarja Alamattila Kuva

Tarja Alamattila
Hyvinvointikoordinaattori
Kouvolan kaupunki

  • Osumia: 345

Mailia Group Oy

Pihatörmä 1 A 3. kerros
02240 Espoo


Laskutustiedot Mailia Group Oy

Mailia Group Oy
3204364-6
Verkkolaskuosoite: 003732043646
Operaattori: Maventa 003721291126

Laskutustiedot Mailia Oy

Mailia Oy
2738638-8
Verkkolaskuosoite: 003727386388
Operaattori: Maventa 003721291126

Laskutustiedot Benevan Oy

Benevan Oy
3208709-1
Verkkolaskuosoite: 003732087091
Operaattori: Maventa 003721291126

Laskutustiedot Mailia Palvelut Oy

Mailia Palvelut Oy
3331811-1
Verkkolaskuosoite: 003733318111
Operaattori Maventa: 003721291126

Laskutustiedot Mailia Pro Oy

Mailia Pro Oy
3307086-5
Verkkolaskuosoite: 003733070865
Operaattori: Maventa 003721291126

Copyright Malia Group Oy 2021 -. Oikeudet muutoksiin pidetään.